Teikti pirmenybę ekologiškiems maisto produktams reiktų, nes jie:
yra sveiko gyvenimo būdo dalis; turi geras skonines savybes; padeda geriau apsaugoti aplinką; skatina vietinės ekonomikos vystymąsi ir darbo vietų sukūrimą;
užtikrina subalansuotą ir kokybišką gyvenimą dabartinėms ir ateities kartoms.
O ekologiškus produktus galima atskirti iš etiketėje pateiktos informacijos:
užrašo: Ekologiškas produktas;
sertifikavimo įstaigos pavadinimo, adreso ir jos logotipo;
išduoto sertifikato numerio;
gali būti ženklinami specialiu Europos Sąjungos logotipu su užrašu lietuvių ar kitos šalies narės kalba.