Skonį ir aromatą stiprinančios medžiagos – medžiagos, sustiprinančios esamą maisto produkto aromatą ir/arba skonį.
Plačiausiai yra naudojami glutamatai,  kurie priklauso natūraliems maisto komponentams. Glutamo amino rūgšties randama piene, mėsoje, daugelyje daržovių. Kaip maisto priedai (tačiau ribojant kiekius) yra vartojama pati glutamo rūgštis arba jos dariniai:
E 620 – glutamo rūgštis, E 621 – 625 – natrio, kalio, kalcio, amonio magnio, glutamatai;
E 626 – 633 – nukleotidai – inozino bei guanilo
rūgštys ir jų druskos. Natūraliems kvapams pagyvinti, stabilizuoti bei pakeisti dar galima naudoti kvapiąsias medžiagas. Pagal pasaulyje atliktų toksikologinių tyrimų duomenis, nustatytas leidžiamų per parą suvartoti atskirų kvapiųjų medžiagų kiekis. Kiekviena šalis įteisina šiuos dydžius savomis higienos normomis arba kitais normatyviniais aktais. Lietuvoje tai riboja Lietuvos higienos norma HN 53-1:2001.